Tilmeld dig venteliste

Selvom din drømmebolig er udlejet, har du stadig mulighed for at tilmelde dig vores venteliste. Når der bliver en bolig ledig, kontakter vi dig.

Du kan tilmelde dig vores venteliste ved at udfylde og sende formularen nedenfor. Det koster kr. 100 pr. kalenderår at stå på ventelisten. Når du har udfyldt og sendt formularen, vil du få oplyst vores kontooplysninger, så du kan indsætte beløbet. Vi sender dig en kvittering, når vi har registreret din indbetaling. Vi vil i starten af hvert år kontakte dig for at høre, om du fortsat ønsker at stå på ventelisten.

Vi har brug for dit navn, telefonnummer og e-mail, så vi kan kontakte dig. Herudover vil vi gerne høre lidt mere om dig, hvor du bor nu, og hvad dine interesser er i forhold til vores Seniorbofællesskab. Da fællesskabet er altafgørende i Mariboligerne, forbeholder vi os ret til frit at vælge mellem personer på ventelisten. Det er repræsentanter fra beboerforeningens bestyrelse sammen med os, der udvælger nye lejere.

Kontaktoplysninger

Valgfrie oplysninger